Presentation av författaren

Författaren kan ses arbeta vid sitt skrivbord på detta fotografi. (65 k)

Pastor A.A. Leenhouts föddes 1915 i Schoondijke, Nederländerna. Han gick i gymnasiet i Middelburg och studerade därefter teologi vid Fria Universitetet i Amsterdam. 1941 utnämndes han av den nederländska reformerta kyrkan till predikant i Vlagtwedde, där han omedelbart blev djupt involverad i motståndsrörelsen. För sina aktiviteter i denna fick han officiellt ta emot erkännande från både de engelska, franska och amerikanska regeringarna. Likaså mottog han erkännande från enskilda, vilka han med fara för sitt eget liv hade hjälpt, till exempel vid en fritagning ur ett fängelse. Trots allvarliga hotelser besökte han också de judar från trakten, som hade fösts ihop och under bevakning väntade på att deporteras till koncentrationslägren.

Efter Vlagtwedde tjänade pastor Leenhouts församlingarna i Heerenveen, Enschede, Soest och Castricum i nämnd ordning. Under sin tid i Heerenveen var han samtidigt statsanställd som själasörjare för fångar med ett nazi-förflutet i fängelset i Cracstate. I Castricum hade han dessutom arbete som själasörjare på en psykiatrisk klinik. Därefter arbetade han några år som religionslärare vid olika gymnasier i Amsterdam.

Den största och mest omvälvande händelsen i hans liv var en religiös upplevelse, ett direkt tilltal från Gud år 1948, då den näst sista hemligheten i Uppenbarelseboken 10 avslöjades. Det ledde till att han omedelbart ställdes inför frågan: "Kommer en underbar sabbatsblomma att slå ut på den taggiga stängeln av 6000 års blodig världshistoria?"

Inte mindre omtumlande var för honom den centrala frågeställningen: "Är det möjligt för det judiska folket att upphäva exilen utan att erkänna Jesus som Messias?" I Matt. 23:38-39 står det skrivet: "Nu får ni själva ta hand om ert övergivna hus". Skall dessa ord uppfattas enbart som en flyttfågels bortdöende skri högt över historiens ödemark?

Den tredje frågan, som han omöjligen kunde komma ifrån, var: "Kan Tyskland, som eftersträvat en "Endlösung", (slutgiltig lösning), för det judiska folket uppnå en "Wiedervereinigung" (återförening), på fredlig väg? Eller blir följden av detta "Hiel-byggande" en Karmeldom?"

Pastor Leenhouts har öppet i tal och skrift proklamerat sin syn på ovannämnda frågeställningar, till och med vid Västra muren i Jerusalem (52k) den 4 april 1969, 2:a Pesach - Långfredagen och i palatset hos kung Hassan II av Marocko (den 20 februari 1970 vid firandet av Aid el Kebir).

Några av pastor Leenhouts' viktigaste böcker är (hittills tillgängliga huvudsakligen på nederländska): "Mijn wraak is barmhartig" (1971) samt "Wedstrijd der altaren" (1982). De finns även på engelska: "My vengeance is merciful" och "Competition of the altars" (1984). Den förbereds även på ett flertal andra språk.Den svenska översättningen "Altartävlingen" ligger färdig för tryckning.
"Shofar serien", som består av sju böcker, är under arbete. Den första delen är "Mannen med krukan" och senare delar är under utgivning där den andra boken, "Apokalypsens sju shofarim" finns utgiven på nederländska samt är under översättning till svenska. Shofar-serien har följande (en del är preliminära) titlar:

Mannen med krukan
Apokalypsens sju shofarim
Josefs bägare
Hedningarnas fullhet
Den avgörande stunden
Elia förvärvar en brud
Tjurkalven krossas