"... och ropade med hög röst som ett lejon ryter." (Upp.10:3)Laví Media


Laví Media* är en stiftelse för produktion, översättning, utgivning och distribution av kristen/messiansk litteratur, publikationer och andra media. Ändamål är också att motverka anti-semitism. * (Laví betyder lejon på hebréiska och uttalas som det franska ordet för "livet", "la vie")

Du kan också gå till den engelska eller holländska sidan.

Lavi' Media har introducerat den holländske pastorn Abraham Leenhouts för den svenska läsekretsen.

Budskap:


Det grundläggande för hans budskap kan kort sammanfattas:

Författaren:

Abraham Leenhouts samt hans böcker och övrigt material presenteras nedan:

Böcker:

Abraham har börjat skriva på en serie av sju böcker som har fått namnet "Shofar-serien". Den första i serien är "Mannen med krukan". En mycket stor del av A. Leenhouts' symbolik har anknytning till de judiska högtiderna och det judiska årets indelning. Vi har gjort en kort inledning till Shofar-serien där vi kortfattat beskriver Shofarens (basunens) symboliska betydelse samt en beskrivning de viktigaste judiska högtiderna utifrån ett profetiskt perspektiv. Vi kommer även senare att lägga till länkar till Internet med intressanta judiska hemsidor.

Predikningar:

Abraham Leenhouts har under fyra decennier varit aktiv som predikant. En stor del av hans profetiska förkunnelse har genom bandupptagningar och översättning till svenska blivit tillgängliga för en större publik. Författaren besökte Aspnäskyrkan i Järfälla utanför Stockholm i januari 1981. Vi presenterar detta material som en inledning men flera predikoserier kommer senare att läggas in på denna hemsida. Predikoserien i Järfälla "Israel församlingen och världen" innehåller följande:

Debatt:

Vissa delar av Abraham Leenhouts' budskap kan ibland uppfattas som kontroversiellt. Detta har lett till ett antal artiklar i den svenska pressen som vi återger nedan. Ibland har den svenka kristna pressen betraktat dessa ämnen som alltför känsliga och har ej möjliggjort en vidare debatt.


Andra publikationer:

Laví Media har även publicerat ett häfte av Stig-Åke Gerdvall: "Församlingens identitet och Romarbrevet 11". Ett utdrag kommer snart att finnas tillgängligt. Häftet finns även översatt till engelska, nederländska och danska (snart klart).

Beställning av böcker:

För information om priser och hur du kan beställa böcker på både engelska och svenska gå till orderinformation!

Laví Media
Box 2041
S-172 02 SUNDBYBERG
Sweden

Email: lavimedia@crossnet.se
Fax: +46 70 612 2496

Inget avsnitt som är publicerat får utnyttjas i kommersiellt syfte utan skriftlig tillåtelse av utgivaren. Copyright innehas av Laví Media och Primo Vere.


  besökare sedan den 20/3 1996