Järfälla vapen

Församlingen, världens nationer och Israel

Förord

Under temat "Församlingen, världens nationer och Israel" anordnades från 2-4 januari 1981 en unik profetisk konferens i Aspnäskyrkan, Järfälla. Initiativtagare var den lokala pingstförsamlingen med dess dåvarande pastor Kjell Sjöberg i spetsen samt den landsomfattande organisationen "Förebedjare för Sverige". Den inbjudne talaren var den holländske pastorn Abraham Leenhouts.
I en broschyr om konferensen presenterades hans budskap som "mycket unik profetisk undervisning till vår tid". "Pastor Leenhouts har en mycket speciell undervisning att ge. Något som vi inte hört från någon annan. Han för det bibliska framtidsperspektivet mycket nära oss i historien. Han lägger inte Israels andliga upprättelse till nästa tidsålder. Han ser det som något som skall hända före Jesu tillkommelse."

Åtskilliga år har gått sedan denna konferens hölls. Pastor Leenhouts predikningar har under längre tid varit svåra att få tag på, varför Lavi' Media har arbetat med att få dem tillgängliga i skriven form. Sedan hans besök 1981 har många politiska förändringar ägt rum i världen och i Europa. Trots detta förblir pastor Leenhouts' budskap aktuellt och "ett unikt profetiskt material".
Vi rekommenderar Guds församling i landet att studera och "pröva" budskapet. Församlingen har en speciell kallelse att visa det judiska folket vägen till Messias, Jesus Kristus, genom - som aposteln Paulus uttrycker det - "locka Israel till avund" (Rom.11:11).
Hur skall det gå till? Pastor Leenhouts pekar i dessa predikningar på nödvändigheten av en sann kristen enhet som kommer till uttryck i ett gemensamt nattvardsfirande. Han uppropar också församlingen till förbön för det judiska folkets frälsning och att visa det judiska folket barmhärtighet i en förestående världskris med den israeliska staten som centrum.

I detta häfte med predikningar från Järfälla-konferensen (1981) omnämns i förbigående situationen i dåvarande Östeuropa och "Tysklands-frågan". För en mer aktuell syn på ovanstående ämnen hänvisar pastor Leenhouts till en kommande serie böcker, som benämns "Shofar-serien". I dessa kommer han att kommentera samtida händelser samt utveckla och sammanfatta sitt profetiska budskap.

Laví Media


Herren använder olika personer för att förkroppsliga det budskap som han vill föra fram till församlingen i den yttersta tiden. Den holländske förkunnaren Abraham Leenhouts är en person som genom hela sitt livs förberedelse och utveckling blivit oerhört ett med budskapet han frambär, nämligen församlingens profetiska roll i Israels omvändelse.
Abraham Leenhouts besökte Sverige i januari 1981 och talade i en konferens anordnad av Förebedjare för Sverige och Järfälla Pingstförsamling. Leenhouts har mycket avgörande påverkat mig på en punkt genom sin förkunnelse och genom det han skrivit. Han har öppnat mina ögon till att se den roll som församlingen skall spela i Israels omvändelse. Tidigare såg jag detta som något skilt från församlingen, något som skulle ske efter Jesu tillkommelse utan något direkt samband med församlingen.
Men genom Leenhouts sätt att öppna skrifterna, genom den uppenbarelse han fått i Guds ord på denna punkt, så förstår jag att församlingen har en kallelse till Israel. Det har gjort mig ivrig att föra in den församling jag tjänar, i den uppgiften.

Abraham Leenhouts hörde i en uppenbarelse lejonets rytande. "Och han ropade med hög röst, såsom när ett lejon ryter" (Upp. 10:3). Han hörde Herren säga 1948: " Min ande ryter efter Elia".
Abraham Leenhouts vill vara med och upprätta Elia-tjänsten i Guds församling idag. Profeten Elia fick vara redskapet i gamla testamentet att ställa Israel inför valet på Karmel. Ännu en gång skall Israel ställas inför valet, att ta emot Jesus som frälsare och Messias. När församlingen mognat i enhet och andlig auktoritet skall kristna ledare kunna träda fram inför Israels ledare och folk och ställa dem inför valet att ta emot Kristus. Jag tror att Leenhouts förkunnelse är en viktig pusselbit att förbereda församlingen för Elia-tjänsten.
När en del av dessa predikningar nu kommer i tryck vill jag rekommendera dem till en så vid publik som möjligt. Hur Guds församling ställer sig i förhållande till Israel har stor betydelse för vårt lands framtid.

Kjell Sjöberg (dåvarande pastor i Aspnäskyrkan)

Jeremias profeten


När luften hade gått ur honom

och röstens berömda malmklang

hade skrumpnat till hes viskning
(så att ingen längre kunde urskilja orden)

glodde vi på varandra, häpet, och tänkte:

Herregud, karlen måste ha haft något på hjärtat!

Ur "Till mänska klarnat"
Dikter 1953, Arnold Ljungdal