Dit Nederlandse gedeelte is onder bewerking.

Lavi Media werkt samen met de Nederlandse Uitgeverij "Primo Vere".

De volgende boeken van dr. A.A. Leenhouts zijn nog bij deze uitgever te verkrijgen:


Dr. Leenhouts heeft pas de zogenaamde Shofar serie gepland. Van deze serie zijn de
volgende delen reeds verkrijgbaar:

De Shofar serie zal D.V. uit 7 delen bestaan. De overige 5 delen zijn nog onder
bewerking.

Uitgeverij PRIMO VERE b.v.
Postbus 82411
2508 EK Den Haag
Netherlands